• Op maandag 7 november spraken betrokkenen en politici in de Rode Hoed in Amsterdam over de gevolgen van de bezuinigingen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Door de stapeling van...

  • In het kader van de behandeling van de wetswijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, heeft de PO-Raad een...

  • Minister Van Bijsterveldt gaat in gesprek met de PO-Raad over het tempo waarop de centrale eindtoets en het verplichte leerlingvolgsysteem worden ingevoerd in het speciaal onderwijs. Dat heeft ze...

  • Dinsdagavond 26 april sprak minster Marja van Bijsterveldt van OCW met de Tweede Kamerleden over de temporisering van de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. De Tweede Kamerleden...

  • Schoolbesturen van SO-scholen ontvingen een brief van de minister over het uitstel en de temporisering van de bezuiniging op Passend onderwijs. In de brief staat onder andere dat voor...

  • In het AO over thuiszitters heeft de oppositie vragen gesteld over de signalen dat er meer thuiszitters komen door de bezuiniging op Passend Onderwijs. De PO-Raad had de Kamerleden hier met een...

  • Op de landelijke manifestatie Coalitie voor Inclusie in de Jaarbeurs Utrecht staat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking centraal. Op het congres sprak José Smits van de...

  • De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het...

  • Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in...

  • De meeste provincies maken vandaag de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen bekend. Met deze verkiezingsuitslag, waarmee de definitieve samenstelling van de Eerste Kamer nog...

Pagina's