• Op 6 maart protesteerden 50.000 leraren tegen een bezuiniging op Passend onderwijs. Naar aanleiding daarvan had NRC Handelsblad zaterdag 10 maart een artikel over de groei van het aantal leerlingen...

  • In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintumeen vijftal districtsbijeenkomsten voor de...

  • In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintumeen vijftal districtsbijeenkomsten voor de...

  • In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintumeen vijftal districtsbijeenkomsten voor de...

  • In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintum een vijftal districtsbijeenkomsten voor de...

  • In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintumeen vijftal districtsbijeenkomsten voor de...

  • In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintumeen vijftal districtsbijeenkomsten voor de...

  • PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit organiseert op 4 april in Zwolle en op 18 april in Utrecht conferenties over opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Tijdens deze conferenties vinden...

  • PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit organiseert op 4 april in Zwolle en op 18 april in Utrecht conferenties over opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Tijdens deze conferenties vinden...

  • PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit organiseert op 4 april in Zwolle en op 18 april in Utrecht conferenties over opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Tijdens deze conferenties vinden...

Pagina's