• Schoolbesturen van SO-scholen ontvingen een brief van de minister over het uitstel en de temporisering van de bezuiniging op Passend onderwijs. In de brief staat onder andere dat voor...

  • In het AO over thuiszitters heeft de oppositie vragen gesteld over de signalen dat er meer thuiszitters komen door de bezuiniging op Passend Onderwijs. De PO-Raad had de Kamerleden hier met een...

  • Op de landelijke manifestatie Coalitie voor Inclusie in de Jaarbeurs Utrecht staat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking centraal. Op het congres sprak José Smits van de...

  • De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het...

  • Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in...

  • De meeste provincies maken vandaag de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen bekend. Met deze verkiezingsuitslag, waarmee de definitieve samenstelling van de Eerste Kamer nog...

  • Woensdag 16 februari boden PO-Raad voorzitter Kete Kervezee en de vertegenwoordigers van de andere belangenorganisaties de petitie tegen de bezuinigingen aan de Tweede Kamerleden aan. De petitie is...

  • De leden van de PO-Raad voorzien grote problemen voor leerlingen als gevolg van de bezuinigingen op Passend onderwijs. In een enquête van de PO-Raad geeft 97% van de respondenten aan er van uit te...

  • Voor veel ouders is het inmiddels duidelijk dat de acties tegen de bezuinigingen bittere noodzaak zijn. Voor een deel van de ouders zal echter niet meteen duidelijk zijn wat de bezuiniging op...

  • Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat jaarlijks 2500 leerlingen langer dan een maand thuis zitten. De minister wil dit aantal terugdringen. Dit sluit goed aan...

Pagina's