• Dagblad de Volkskrant heeft op 8 en 9 juni in verschillende artikelen aandacht besteed aan het feit dat de Hugo de Grootschool uit achterstandswijk Rotterdam-Charlois drie ton sponsorgeld krijgt van softwarebedrijf AFAS. Het bedrijf wil het ICT-onderwijs op de school verbeteren, maar heeft beloofd geen invloed uit te oefenen op de wijze waarop de gift wordt besteedt.

  • Thema
    21-11-2014

    It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork. Lees verder

  • Scholen worden overstelpt met educatieve programma's, zegt woordvoerder Harm van Gerven in een artikel over sponsoring in het onderwijs in diverse regionale dagbladen, waaronder Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Turbantia en BN De Stem. „De meeste (lespakketten) zijn afkomstig van maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële bedrijven bieden lespaketten aan", zegt Van Gerven.