• Het is basisscholen de afgelopen vier jaar niet gelukt om méér dan de afgesproken twee uur gymles per week aan te bieden. In het bestuursakkoord van 2014 spraken scholen de ambitie uit te streven naar een derde uur, maar dit is onhaalbaar en onbetaalbaar gebleken, constateert de PO-Raad in het Algemeen Dagblad. Gisteren sprak de Kamer erover.

  • Weten hoe Schotland aandacht besteedt aan ‘health and wellbeing’ in het onderwijs? Wat zijn de successen en valkuilen van het ‘curriculum for excellence? Wat leren wij hiervan? Dat en meer ervaart...

  • NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en de PO-Raad hebben hun samenwerking binnen het sportstimuleringsprogramma Special Heroes officieel bekrachtigd. Met het programma zetten steeds meer scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen zich in om leerlingen met een beperking structureel te laten sporten en bewegen.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) komt dit najaar met verder uitgewerkte plannen voor meer gymlesuren in het primair onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer laat hij weten dat hij niet aan zijn belofte heeft kunnen voldoen om de plannen eerder klaar te hebben.

  • Basisscholen krijgen hoogstwaarschijnlijk een grote rol bij de organisatie van de Koningsspelen op 26 april. Die worden georganiseerd ter ere van de troonswisseling. Leerlingen in het...

  • De Taskforce belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt heeft elf actiepunten geformuleerd waarmee ministerie, gemeenten, sportsector, onderwijs en andere domeinen aan de slag kunnen om sport in de...

  • Op maandag 28 januari 2013 vindt de Nationale Balans Top plaats, het jaarlijkse congres van het Convenant Gezond Gewicht en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dit jaar staat de Nationale Balans Top...

  • De staatssecretaris van onderwijs heeft op 19 december een motie van de Tweede Kamer overgenomen om een nulmeting te houden naar 'het werkelijk aantal gegeven gymlesuren per week in het PO'. De PO...

  • De ministers voor OCW en VWS hebben ingestemd met de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. In deze agenda staan de ambities voor een ...

  • De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen van 2012 tot en met 2015 € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de onderwijsagenda Sport,...

Pagina's