• De PO-Raad besteedde de afgelopen tijd aan de hand van een reeks artikelen met enige regelmaat aandacht aan sport, bewegen en een gezonde leefstijl. In dit tiende en laatste artikel staat de 'methode Lelystad', waar alle twintig vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst zijn van de Stichting SchOOL, centraal.

  • De PO-Raad besteedt aan de hand van een reeks artikelen met enige regelmaat aandacht aan sport, bewegen en een gezonde leefstijl. In dit negende artikel staat aansprakelijkheid centraal. Wie draait op voor letsel of schade die voortvloeit uit de gymles?

  • Maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hebben zich de afgelopen jaren via het programma Gezonde School ingezet voor het verbeteren van een gezonde leefstijl van kinderen via het onderwijs. Nu het budget vanaf 2017 gehalveerd wordt, kunnen de partijen minder scholen bereiken dan zij zouden willen. Zo stellen zij in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) in een brief aan de Kamer.

  • De PO-Raad besteedt aan de hand van een reeks artikelen met enige regelmaat aandacht aan bewegingsonderwijs. In dit achtste artikel staan de mogelijkheden van buiten gymmen centraal.

  • Zes pabo's gaan leerkrachten opleiden die scholen gezond moeten maken. Vandaag geven staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, het startschot voor het project Specialist Sportieve en Gezonde School.

  • De PO-Raad besteedt aan de hand van een reeks artikelen met enige regelmaat aandacht aan sport, bewegen en een gezonde leefstijl. In dit zevende artikel staat de publiek-private samenwerking tussen Sport Fryslãn, Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar centraal. Zij vonden elkaar in de wens om kinderen meer en beter te laten bewegen.

  • Sportlessen, gezond eten, aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling zijn onderwerpen waaraan waarschijnlijk al aandacht wordt besteedt in de lessen. Misschien is uw school zelfs al een Gezonde...

  • De PO-Raad besteedt aan de hand van een reeks artikelen met enige regelmaat aandacht aan bewegingsonderwijs. In dit vierde artikel staat de studiereis Gezonde School naar Schotland centraal.

Pagina's