• Bewegen helpt leerlingen de lesstof beter in zich op te nemen, stellen de Rijksuniversiteit Groningen en het ziekenhuis UMCG. Zij ontwikkelden mede het lesprogramma Fit & Vaardig op school dat deze week op het NRO Congres de eerste prijs kreeg voor het verbinden van onderzoek met praktijk. 

 • Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn. Dit blijkt uit het feit dat in 2016 ruim 500 nieuwe Gezonde Scholen in het primair onderwijs worden verwacht. Deze scholen hebben hiervoor ondersteuning aangevraagd.

 • Het voorstel van VVD-Kamerlid Heerema om elke school te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen, zonder dat daar extra financiële middelen tegenover staan, is onrealistisch. Dat stelt de PO-Raad. De sectororganisatie voor primair onderwijs onderschrijft het belang van bewegen en aandacht voor gezondheid in en om de school, maar wil de keuzevrijheid voor het al dan niet aanstellen van een vakleerkracht overlaten aan de school. 

 • Onderwerp
  27-07-2015

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Ook weten we hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. Voldoende redenen dus om hier op school aandacht aan te besteden.... Lees verder

 • Op veel scholen in het primair onderwijs worden vandaag de Koningsspelen gehouden. Doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen. In 2013 werd het jaarlijks terugkerende evenement in het leven geroepen ter ere van de inhulding van koning Willem-Alexander.

 • Een leerling van groep 5 doet aan topsport. Zij traint 20 uur per week en neemt deel aan internationale wedstrijden. Hoe moet de school met lestijden omgaan? En kan zij ontheffing krijgen van het gymonderwijs om het risico op blessures te verkleinen?

  Het kan voorkomen dat een leerling met bijzondere talenten op het gebied van sport geregeld de lessen moet verzuimen om iets met deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Binnen de reguliere onderwijswetgeving kan de school (bevoegd gezag) wél afspraken maken met ouders over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41 lid 2). Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Spontane en/of incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen hier niet onder. Het is belangrijk dat de leerling onderwijs volgt en voldoende diploma’s haalt. Dit belang staat voorop.

  Als er op dit gebied andere vragen zijn kunt u ook contact opnemen met de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (Stichting LOOT).

 • Basisschool De Tandem in IJsselstein opent op woensdag 8 oktober zijn Gezonde Schoolplein. Het nieuwe plein is het eerste plein van de in totaal veertig Gezonde Schoolpleinen die in het primair...

Pagina's