• De PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad zijn nieuwe partners van het programma Alles is gezondheid…. Vandaag hebben de onderwijsraden daarvoor een pledge ondertekend op het congres ’Gezonde Brede School’. In deze ‘plechtige belofte’ staat wat de raden aan activiteiten uitvoeren om de gezondheid van hun leerlingen en studenten te verbeteren.

  • Het is aan scholen en hun besturen om te laten zien dat ze hun bewegingsonderwijs goed kunnen organiseren. In 2017 krijgen alle leerlingen minstens twee uur bewegingsonderwijs per week en wordt het alleen door bevoegde (vak)leerkrachten gegeven. De PO-Raad en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zetten alles op alles om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te maken. Een wet om dit af te dwingen, zoals de Tweede Kamer wil, is onnodig, zei de bewindsman woensdag in een debat.

  • Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs staat de komende tijd volop in de belangstelling. Woensdag 24 september praat de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. De PO-Raad vindt meer aandacht ervoor belangrijk, maar dat hoeft niet een op een vertaald te worden in lesuren. De PO-Raad zet in op het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, het integreren van sbgl in het onderwijs en het versterken van buitenschools aanbod.

  • Een kwart van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage ‘De opbrengsten van de #Jeugdimpuls’, dat het RIVM deze week presenteerde.

  • Sport en Bewegen in de Buurt organiseert in september en oktober weer Lerende Netwerken. Dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. De interactieve bijeenkomsten vinden plaats in zeven regio’s....

  • De woordvoerder van de PO-Raad beaamt in Metro van 1 augustus dat steeds meer basisscholen werken aan aspecten van een gezond leven. "Dat begint op sommige scholen met traktatievoorschriften, op andere zijn ze al een aantal stappen verder. Scholen met het vignet Gezonde School zijn hier een mooi voorbeeld van. Dit aantal zal in de toekomst zeker meer worden", aldus de woordvoerder in de krant.

  • Woensdag 11 juni is het Buitenspeeldag. Kinderen worden op die dag gestimuleerd buiten te spelen. De PO-Raad staat achter het initiatief. Kinderen stimuleren buiten te spelen, sluit aan bij haar inzet om Sport, bewegen en een gezonde leefstijl te helpen verankeren in het beleid van scholen.

  • Scholen uit het primair onderwijs hebben in april van dit jaar ruim 300 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. De ondersteuning blijft daarmee populair.

  • SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) ontwikkelt een leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Dit leerplankader is een uitwerking van de kerndoelen en...

  • Ruim zeventig geïnteresseerden waren op 15 april aanwezig bij het twintigste Mulierdebat in Utrecht. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, nam deel aan het debat over mogelijkheden en belemmeringen om goed bewegingsonderwijs te organiseren.

Pagina's