• Op veel scholen in het primair onderwijs worden vrijdag 25 april de Koningsspelen gehouden. Het is de tweede keer dat dit evenement wordt georganiseerd. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, bezoekt die dag ’t Kruisrak in Bunschoten, een van de scholen die meedoet aan de Koningsspelen.

  • Wilt u op uw scholen meer doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij leerlingen, maar ontbreekt het hiervoor aan tijd en middelen? Tussen 28 maart en 25 april 2014 kunnen scholen hulp aanvragen om te werken aan een gezonde leefstijl.

  • “In Duitsland is een paradigma-shift gaande. Eerst vroeg de overheid scholen om iets aan gezondheid te doen (vraag). Nu laten we zien hoe een goede gezondheidsaanpak de school helpt hogere onderwijsresultaten te behalen (aanbod).”Prof. Dr. Peter Paulus – Universiteit Lüneburg Afgelopen zondag vertrok ik met een delegatie onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, vakleerkrachten gym, mensen van het Ministerie van OCW, NOC*NSF en beleidsmedewerkers van scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs naar Duitsland. In ons buurland is men er al jaren van overtuigd dat bewegen en een gezonde leeromgeving een belangrijke voorwaarde is om alles uit een leerling te kunnen halen.

  • Waar liggen voor scholen mogelijkheden en belemmeringen om goed bewegingsonderwijs te organiseren en hoe kan goed bewegingsonderwijs worden gestimuleerd? Deze vragen staan centraal in het...

  • Alle scholen in het basisonderwijs kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor een groen en rookvrij schoolplein, een zogenoemd Gezond Schoolplein. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaf aan het einde van de ochtend het officiële startsein daarvoor op basisschool De Piramide in Utrecht. Namens de PO-Raad was voorzitter Rinda den Besten daarbij aanwezig.

  • Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert op 1 oktober 2014 in samenwerking met de PO-Raad, NOC*NSF, NISB en KVLO het Congres Gezonde Brede School. Het congres vindt plaats te Papendal in...

  • Vanwege het grote enthousiasme bij scholen in het primair onderwijs voor een Gezonde School-beleid, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 2 miljoen euro extra hiervoor beschikbaar gesteld. Scholen kunnen zich in 2014 en 2015 inschrijven voor extra ondersteuning voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

  • Scholen, gemeenten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl van leerlingen. Bewegingsonderwijs is daarbij een belangrijk element maar dient in feite een hoger doel. Sport en bewegen zou dan ook zowel binnen het onderwijs en als buitenschoolse activiteit moeten worden gestimuleerd. Dat zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs en schoolzwemmen.

  • Basisschool Twiske uit Amsterdam heeft op 5 februari het 125e themacertificaat Sport en bewegen van het vignet Gezonde School ontvangen. Deze werd uitgereikt tijdens de conferentie ‘Alles is...

  • Dit is de conferentie van het nationale programma 'Alles is Gezondheid...'. Tijdens het congres wordt het 125e vignet Gezonde School uitgereikt. Vanuit de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een...

Pagina's