• Wat is de verbinding tussen sport, gezonde leefstijl en onderwijs? Wat levert de gezonde school nu eigenlijk op, zowel voor het schoolklimaat als voor de leerprestaties? Duitsland heeft uitstekende...

  • Wat is de verbinding tussen sport, gezonde leefstijl en onderwijs? Wat levert de gezonde school nu eigenlijk op, zowel voor het schoolklimaat als voor de leerprestaties? Duitsland heeft uitstekende...

  • Een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom bouwen zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, in de periode 2014-2016, een Gezond Schoolplein.

  • Tineke Meens is de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013. Ze kreeg de prijs vanwege haar unieke aanpak om met hulp van sociale media mensen gezonder te laten leven. In de jury zat onder meer Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen twee maanden meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school.

  • De Nationale Balans Top van het Convenant Gezond Gewicht en JOGG zal plaatsvinden op woensdag 29 januari 2014.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over het programma en de...

  • Combinatiefuncties hebben de afgelopen jaren geleid tot meer sport- en beweegaanbod rondom scholen en meer samenhang tussen de sectoren sport, onderwijs en cultuur. Dat blijkt onder meer uit de...

  • De PO-Raad kan zich vinden in het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren in plaats van het aantal uren gymles te verhogen. Dekker stuurde onlangs een brief met zijn plan naar de Tweede Kamer.

  • Gezonde leerlingen en studenten zitten lekkerder in hun vel. Gezonde leraren werken met meer plezier op school en er is minder verzuim. Scholen doen vaak al veel aan gezondheid, maar wat nu precies? De test ‘Hoe gezond is jouw school?’ geeft een indicatie van hoe ver uw school is en inspireert over wat u nog meer kunt doen aan gezondheidsbevordering op school. De test wordt mede mogelijk gemaakt door de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

  • Gezonde leerlingen en studenten presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al, maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen om te werken aan een gezondere leefstijl. Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nu extra hulp aanvragen.

Pagina's