• De Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) heeft samen met NOC*NSF en het tv-programma Het Klokhuis een ambitieus project opgezet om jongeren in Nederland in beweging te...

  • In de toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' vindt u handige tips & trucs voor het betrekken en stimuleren van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten op de basisschool. Het...

  • Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een verkenning dat op initiatief van 'Bouwstenen voor Sociaal' door bbn...

  • Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te geven, wil minister Schippers (VWS) meer en slimme verbindingen tussen lokale partners, zoals sportclubs, scholen, bedrijfsleven,...

  • Het deelconvenant school, onderdeel van Convenant Gezond Gewicht, heeft een position paper ontwikkeld, waarin een aantal doelstellingen van het deelconvenant verder zijn uitgewerkt. De PO-Raad...

  • Goede samenwerking tussen sport- en onderwijsorganisaties is een voorwaarde voor een stimulerend lokaal sportbeleid. Om op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen en geïnspireerd te...

  • Acht basisscholen strijden woensdag 20 april in Zwolle om de titel ‘Sportiefste basisschool van Nederland’. De scholen komen uit heel Nederland en zijn genomineerd vanwege hun vooruitstrevende...

Pagina's