• De inzet van ICT op nieuwkomersscholen blijft achter. Terwijl ICT júist hier, met de enorme diversiteit binnen deze groep leerlingen, uitkomst kan bieden. Met een nieuw, praktisch stappenplan voor nieuwkomersscholen op Wikiwijs komt een goede inzet van ICT op nieuwkomersscholen een stap dichterbij.

  • Het stappenplan 'diabeteszorg op school' geeft antwoord op de vraag: “Er staat een kind met diabetes op de stoep van de school: Wat nu ?” of “Een kind op school wordt geconfronteerd met de diagnose diabetes: Wat nu ?” School en ouders kunnen aan de hand van het stappenplan tot goede en sluitende afspraken komen rond de benodigde diabeteszorg voor de leerling.