• Thema
    03-02-2015

    De PO-Raad is een vereniging en houdt daarom jaarlijks Algemene Ledenvergaderingen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vergadert ten minste twee keer per jaar. Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de... Lees verder

  • Pagina

    De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs...