• Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

 • Op 17 september van 13.30 tot 17.30 uur organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen PO samen met LOBO een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Kwaliteit van praktijkonderzoek....

 • Het Landelijk Congres 'Samen Sterker' - Duurzame samenwerking opleidingsscholen is voor ieder die zich bezighoudt met de school als lerende organisatie, in het bijzonder met samen opleiden. Deelnemers zijn van harte welkom om deze dag kennis op te halen, ervaringen te delen en collega's te ontmoeten. 

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema. Lees verder

 • Thema
  23-12-2014

  Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Daarvoor is nodig dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen. Dat geldt ook voor leraren en schoolleiders. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen hierin investeren. Onderwijsonderzoek in en om de school draagt bij aan de ontwikkeling van scholen als geheel.

 • Op 10 juni lanceerden PO-Raad en VO-raad het Steunpunt Opleidingsscholen. Het steunpunt van, voor en door opleidingsscholen draagt bij aan professionalisering van leraren, ontwikkeling van scholen en versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De lancering van het steunpunt vond plaats tijdens de startbijeenkomst, welke druk bezocht werd door leraren/ mentoren, schoolbestuurders/ schoolleiders, projectleiders en coördinatoren van (academische) opleidingsscholen.

 • Op dinsdag 10 juni gaat het Steunpunt Opleidingsscholen officieel van start met een landelijke startbijeenkomst. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat 's middags het gesprek aan met...

 • Op dinsdag 10 juni gaat het Steunpunt Opleidingsscholen officieel van start met een landelijke startbijeenkomst. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat 's middags het gesprek aan met...