• Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Dashboard Passend Onderwijs, het NJi en de VNG deze digitale bijeenkomst over datagedreven werken. Laat je inspireren door anderen en stel jouw vragen.

  • Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in samenwerking met het NJi twee bijeenkomsten over bovenschoolse voorzieningen in passend onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst op 31 mei draait het om de veranderende rol van het Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) in de regionale ondersteuningsstructuur.

  • Het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en de NVS-NVL organiseerden op 10 maart 2021 de conferentie ‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’. In een online magazine vind je, naast een korte terugblik, bestuurders aan het woord over hun visie op passend onderwijs en interviews met de bevlogen gastsprekers.

  • De netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 van woensdag 14 april van 9.00 tot 11.00 uur staat in het teken van ‘leidende principes’ in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  • Op donderdag 15 april organiseren het dashboard passend onderwijs, het Steunpunt Passend Onderwijs, het NJi en de VNG een online informatiebijeenkomst over data-gedreven werken. Tijdens deze bijeenkomst vertelt een expert ‘data-gedreven werken’ over de mogelijkheden van uw data, en met name hoe data bijdragen aan het gesprek in de regio en helpt bij het maken van beleid. In het tweede deel leer je hoe de verschillende informatieproducten van de Raden, het NJi, en de VNG kunnen bijdragen aan beleid in de samenwerking onderwijs- jeugd.

  • Samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) op 31 maart een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten, startbekwame leraren en lerarenopleidingen in de praktijk tegenaan lopen.

  • Op 18 maart vindt de tweede bijeenkomst plaats van de leergemeenschap preventie van thuiszitten van het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO). Deelname aan de leergemeenschap is inmiddels gesloten. Je kunt je wel opgeven om het plenaire online deel van de bijeenkomst bij te wonen.

  • Om kinderen een stevige basis mee te geven, is goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk. Op steeds meer plekken zien we inspirerende voorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière soepel starten. Een aantal van die praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in de publicatie Verrassend Passend Special: samenwerking kinderopvang en onderwijs.

  • In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.

  • Tot 31 januari 2021 kun je je weer aanmelden voor deelname aan de leergemeenschap via de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Daarmee meld u zich tegelijkertijd aan voor de digitale bijeenkomst op 4 februari 2021 en 18 maart 2021. U ontvangt meer informatie zodra deze beschikbaar is.