• Op welke wijze kan een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) worden gesticht?

  Voor de speciale scholen voor basisonderwijs geldt een aparte regeling. Dit is weergegeven in de artikelen 86 tot en met 89 van de WPO.

  De minister kan een school op aanvraag van het bevoegd gezag van de school voor bekostiging in aanmerking brengen. De minister willigt de aanvraag slechts in, indien (artikel 87 WPO):

  • de schoolbesturen van alle basisscholen in het samenwerkingsverband met het verzoek instemmen;
  • het samenwerkingsverband meer dan de helft van de basisscholen omvat in een nieuwe woningbouwlocatie van ten minste 15.000 woningen of in aan elkaar grenzende woningbouwlocaties waar binnen 10 jaar in totaal ten minste 15.000 woningen worden gebouwd;
  • het samenwerkingsverband nog niet over een speciale school voor basisonderwijs beschikt;
  • als gevolg van de oprichting van het samenwerkingsverband niet een reeds bestaand samenwerkingsverband onder de norm van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 WPO terecht zou komen.

  De aanvraag kan op ieder moment worden ingediend. De daadwerkelijke start van de school kan alleen maar op 1 augustus plaatsvinden.

 • Als het aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ligt, krijgen schoolbesturen en ouders meer vrijheid om een school te stichten. Behalve scholen van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting mogen zij ook andere scholen oprichten. Ouders krijgen daarnaast meer invloed om een al bestaande basisschool van grondslag te laten veranderen.

 • Op 2 oktober heeft de Eerste Kamer het initiatief wetsvoorstel van het CDA aangenomen waarin geregeld wordt dat nieuw bekostigde scholen na een maand al onder toezicht van de Inspectie van het...

 • In de afgelopen jaren heeft de PO-Raad ervoor gepleit soepeler om te gaan met de verzelfstandiging van dislocaties in nieuwbouwwijken. 19 januari wordt in de 2e kamer de Wijziging van de Wet op het...