• We komen veel onterechte beelden tegen over schoolbestuurders in het primair onderwijs. Beelden gaan altijd een eigen leven leiden, dus ze zijn moeilijk te bestrijden. Toch wil ik op een aantal ingaan, in de hoop dat ik wat nuance kan aanbrengen. Eerlijk gezegd ben ik er steeds weer door verrast wanneer op basis van deze beelden snelle conclusies getrokken worden in de media, en soms zelfs door politici.

  • Schoolbesturen krijgen 0,21 procent meer personele bekostiging ter compensatie van de gestegen arbeidskosten in 2014. De ontwikkeling van pensioenpremies en sociale lasten in de marktsector wordt daarmee min of meer gevolgd. Toch is de compensatie ook dit jaar lager dan de daadwerkelijk gestegen werkgeverslasten. Dat komt met name door de stijging van de werkloosheidskosten (premies participatiefonds).

  • In diverse berichten werd donderdag de suggestie gewekt dat in het primair onderwijs personeel is ontslagen terwijl er de afgelopen tijd juist geld is bijgekomen. Deze berichten zijn gebaseerd op cijfers die achterhaald zijn door de politieke werkelijkheid van het Herfstakkoord.

  • Klassen in het primair onderwijs zijn in een jaar tijd 2,2 procent groter geworden. Een gemiddelde klas telt nu 23,3 leerlingen. In 2012 zaten er nog gemiddeld 22,8 leerlingen in een groep. Dat blijkt uit een steekproef van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Klassen zijn daarmee relatief snel gegroeid.

  • De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de financiële problemen in het primair onderwijs. In een debat op 4 september zei het gros van de partijen te vrezen dat die een goede invoering van passend onderwijs in de weg zullen staan.

  • Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken is er in de media volop aandacht voor deze problemen...