• Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur bij Stichting INNOVO in Zuid-en Midden-Limburg: ,,We kunnen nog meer onze grenzen opzoeken.''

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Albert Helder, Algemeen directeur van Proloog in Leeuwarden, bijt het spits af. ,,Je moet je druk maken om wat goed gaat, en leren van dat wat slecht gaat.''

  • In de nieuwsbrief van de Besturenraad van 10 april zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat het onderwijsstelsel herijkt moet worden. Want de sector "gaat harder dan Den Haag", maar de...

  •  De PO-Raad heeft de strategische beleidsagenda ‘Om de leerling’ gepubliceerd. De agenda geeft richting aan de vereniging en haar leden: Hoe werken wij de komende jaren aan onze maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren? 

  • De PO-Raad heeft een belangrijke, nieuwe stap gezet in het verder verbeteren van het primair onderwijs. Met haar strategische beleidsagenda die ze vandaag presenteerde, laat ze zien hoe de PO-Raad daarbij de komende vijf jaar het verschil kan maken. Zo neemt ze het heft voor het steeds verder verbeteren van de onderwijskwaliteit nog meer in eigen hand.

  • "Mijn ideaalbeeld is een overkoepelende voorziening - die niet per se school hoeft te heten - waarbij het kind centraal staat en waarin de hele ontwikkeling wordt meegenomen. Van nul tot twaalf." Dat zegt Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, in een artikel over vergezichten voor het onderwijs in dagblad Trouw van 19 november.

  • De PO-Raad kan aan de slag met het verder uitwerken van haar strategische beleidsagenda voor de komende vier jaar. De leden van de PO-Raad hebben daarvoor de afgelopen weken veel ideeën aangedragen in vijf regionale bijeenkomsten.

  • Op 23 en 24 september vonden in Heerhugowaard en Utrecht de tweede en derde regionale bijeenkomst plaats over de strategische beleidsagenda van de PO-Raad. De PO-Raad voert deze gesprekken met haar leden om invulling te geven aan de beslissing die tijdens de ALV in juni is genomen: het opstellen van een gezamenlijk agenda voor de komende vier jaar.

  • De PO-Raad is van start gegaan met regionale bijeenkomsten over de strategische beleidsagenda 2014-2018. In Weert wisselden schoolbestuurders woensdag 18 september van gedachten over de thema's die centraal moeten staan in de werkzaamheden van de komende jaren,