• Op woensdag 11 december vindt de conferentie ‘Masterplan Dyscalculie*’ voor het basisonderwijs plaats, georganiseerd door de Steunpunten taal en rekenen in samenwerking met KPC Groep.

  • De PO-Raad onderschrijft het pleidooi van de Onderwijsraad voor een brede opvatting van onderwijskwaliteit. Gelukkig laten de recente inspectiecijfers tot op heden zien dat de toegenomen aandacht voor taal en rekenen niet ten koste is gegaan van de andere vakken.

  •   Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het rekenvaardig maken van hun kind. Omdat uit onderzoek bekend is dat een goede samenwerking tussen school en ouders positieve invloed heeft op het leren van kinderen, hebben de PO-Raad en de landelijke ouderorganisaties LOBO, NKO en OUDERS & COO de rekenbrochure ‘Op ouders kun je rekenen’ ontwikkeld.

  • Op 2 oktober start een nieuwe Kinderboekenweek. De week combineert twee aspecten in het onderwijs die ook de PO-Raad hoog in het vaandel heeft staan: leesonderwijs en sport.

  • Voorzitter Rinda den Besten heeft goede herinneringen en mooie contacten overgehouden aan haar tijd als taalvrijwilliger. Dat vertelde ze tijdens een bijeenkomst van de gemeente Utrecht op 12...

  • Scholen in het PO en SO besteden steeds meer aandacht aan goed taal- en rekenenonderwijs. De inspanningen van scholen zijn bovendien terug te zien in de leerlingprestaties: de taal- en...

  • De PO-Raad is positief over de resultaten van de internationale onderzoeken naar taal, rekenen en natuuronderwijs (PIRLS en TIMSS). De Nederlandse leerlingen scoren goed. Het primair onderwijs...

  • In diverse media is deze week aandacht geweest voor een 'nieuwe' versie van de Cito-Eindtoets, de Eindtoets Niveau. De PO-Raad is positief over het feit dat er voor specifieke doelgroepen toetsen...

  • Het speciaal basisonderwijs maakt belangrijke slagen met het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Meer scholen stellen een taal- of rekenbeleidsplan op en ze besteden meer tijd aan de...

  • Tijdens de werkconferentie 'Afrekenen met taalachterstand' worden de mogelijkheden voor een effectieve aanpak van taalachterstand en op een rij gezet. De conferentie vindt plaats op woensdag 3...

Pagina's