• Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar 2009/2010...

  • Leerlingen in groep 5 zijn beter geworden in rekenen, ondanks het gegeven dat leraren gemiddeld 20 minuten minder tijd per week hebben besteed aan rekenonderwijs. Dit blijkt uit het...

  • Het taal- en rekenniveau in groep 8 van het basisonderwijs is gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse peilingsonderzoek taal en rekenen in het basisonderwijs van Cito, uitgevoerd in 2010. Ook in...

  • De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) nodigt wetenschappers uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de nieuwe subsidies 'Taal in het primair onderwijs'. Er zijn subsidies...

  • Deze week heeft minister Van Bijsterveldt een voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer gestuurd. De PO-Raad voert regelmatig overleg met het ministerie...

  • De PO-Raad ziet in de actieplannen van de minister en staatssecretaris van OCW, zoals vandaag (23 mei) naar buiten gebracht, erkenning van wat ze zelf ook de afgelopen jaren neerzet: de ambitie om...

  • De PO-Raad constateert dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen van basisscholen die deelnemen aan de taal- en rekenverbetertrajecten zijn verbeterd. In schooljaar 2009/2010...

  • De PO-Raad feliciteert basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom met het winnen van de Nationale Onderwijsprijs. Woensdag 30 maart heeft Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, de...

  • Vrijwel uitverkocht is de tiende editie van de driedaagse studieconferentie in Lunteren. Terwijl buiten een uitbundige lentezon schijnt, verdiepen schoolleiders, leerkrachten, intern begeleiders,...

  • Met ingang van schooljaar 2010-2011 is een deel van de lumpsumbekostiging in de bestemmingsbox opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken...

Pagina's