• Verkeerd schoolmeubilair leidt tot een groeiend aantal nek- en rugklachten bij basisschoolleerlingen, zo kopt het Algemeen Dagblad vandaag. Houdingexperts slaan alarm. De PO-Raad vindt dat scholen dit signaal serieus moeten nemen, maar wijst er ook op dat scholen nu al moeite hebben om rond te komen. 

  • Scholen en ouders zouden beter moeten letten op de zithouding van kinderen. Een groeiend aantal jongeren belandt namelijk met een zogeheten 'tabletnek' bij een therapeut. Dat blijkt uit cijfers van het Zorgkompas, waar het Algemeen Dagblad vandaag over bericht.

  • Kennisnet, partner van de PO-Raad in slimmer leren met ICT, nodigt leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders uit om mee te doen aan een peiling naar de inzet van tablets en laptops in het onderwijs. Doel van de peiling is om inzicht te krijgen in het gebruik van tablets en laptops en in de wijze waarop scholen de ICT-infrastructuur daaromheen hebben geregeld. 

  • Like to share organiseert in september en oktober door het hele land diverse bijeenkomsten voor schoolleiders en onderwijspioniers. De bijeenkomsten ondersteunen hen bij het invoeren van tablets op...

  • Tablets voor zakelijk gebruik zijn door de rechter definitief vrijgesteld van loonheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. De uitspraak is goed nieuws voor scholen die tablets aanschaften en die te maken kregen met een naheffing van de Belastingdienst.

  • De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB oordeelde dat Snappet scholen onvoldoende vooraf heeft geïnformeerd over wat er met de informatie gebeurt die zij via het digitale leermateriaal verzamelt. Snappet is het daar niet mee eens maar heeft wel aanvullende maatregelen genomen.

  • 'De Tweede Kamer en staatssecretaris Sander Dekker waren vorige week duidelijk: Er komen geen landelijke normen voor de klassengrootte. Ze bespraken de oproep van de vakbond ‘Leraren in Actie’. Die pleitte voor een klas van maximaal 28 leerlingen volgend schooljaar. Na drie jaar zou de omvang maximaal 24 mogen zijn. Het ging Leraren in Actie zowel om het voortgezet als om het primair onderwijs. Ze hadden dit onderwerp via een burgerinitiatief (een petitie tegen grote klassen) op de politieke agenda gekregen.