• Wil je dit schooljaar meer met techniekonderwijs doen? Er zijn diverse websites en events die hierbij van pas kunnen komen. Check bijvoorbeeld techniekpact.nl.

  • Aan de slag met wetenschap en techniek op uw scholen? Misschien is TechniekTalent.nu iets voor u. Dit samenwerkingsverband van technische sectoren biedt onder meer gastlessen en bedrijfsbezoeken aan om scholen te ondersteunen en leerlingen te enthousiasmeren voor techniek. Scholen kunnen ook meedingen naar een prijs.

  • Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur bij Saxion Hogescholen, en Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad spraken elkaar over Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs. ,,In het basisonderwijs kennen we geen vakken. Dit biedt een goede kans om W&T te integreren in plaats van dat je het een separate status geeft. W&T komt er dus niet bij, in een toch al druk jaarprogramma voor leraren.''

  • Op het schoolplein van basisschool Op de groene Alm in Utrecht kunnen leerlingen dijken bouwen en kanalen graven. En dat is nog maar een van de voorbeelden waarmee de school ontdekkend leren bij leerlingen wil stimuleren. Een portret.

  • Zowel tijdens als na schooltijd kunnen de leerlingen van de St Vitusschool in Winschoten aan de slag met wetenschap en technologie. Zowel om in te spelen op de maatschappelijke vraag naar meer technici maar vooral omdat de leerlingen er enthousiast van werden. Een portret van de school uit het boek Voorbeeldscholen, Voorlopers op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie

  • Om kinderen voor te bereiden op een maatschappij die door technologische vernieuwingen continu en razendsnel verandert, is het belangrijk om hen op vroege leeftijd in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie (W&T). Daarom gaat André Kuipers met de Techniekpact Collegetour door het land om basisschoolleerlingen te laten zien hoe leuk én inspirerend W&T is.

  • De Taskforce Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact hebben het nieuwe kabinet opgeroepen een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken.

  • Het wegwerken van achterstanden van studenten kost mbo-scholen veel te veel tijd. Er zou daarom meer geïnvesteerd moeten worden in het basisonderwijs, zodat daar meer aandacht besteed kan worden aan onder andere technologische vaardigheden. Dat laat MBO Raad-voorzitter Ton Heerts vandaag weten in het Algemeen Dagblad.

  • De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de voortgang van het Techniekpact. Onderwijsorganisaties, overheid en bedrijven spraken daarin af dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en techniek aanbieden. Om deze doelstelling te halen, moeten alle zeilen worden bijgezet. Dat stellen Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Doekle Terpstra, aanjager van het nationaal Techniekpact.

  • Dagblad Tubantia besteedde op 16 juni aandacht aan de jaarconferentie van het Nationale Techniekpact die plaatsvond in Twente. In het artikel spreekt de krant van een omslagpunt op het gebied van techniekonderwijs, nu het aandeel studenten dat instroomt in een bètaopleiding de afgelopen tien jaar is gestegen van 26 naar 35 procent. Naast ministers Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kamp (Economische Zaken) komt ook PO-Raad voorzitter Rinda den Besten aan het woord in het bericht: ,,In de kleutergroepen is alle ruimte voor nieuwsgierigheid naar techniek, maar vanaf groep 3 zetten we kinderen in bankjes en duwen we ze een boekje voor hun neus. Dat moet anders’’, aldus Den Besten in Tubantia.

Pagina's