• Dagblad Tubantia besteedde op 16 juni aandacht aan de jaarconferentie van het Nationale Techniekpact die plaatsvond in Twente. In het artikel spreekt de krant van een omslagpunt op het gebied van techniekonderwijs, nu het aandeel studenten dat instroomt in een bètaopleiding de afgelopen tien jaar is gestegen van 26 naar 35 procent. Naast ministers Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kamp (Economische Zaken) komt ook PO-Raad voorzitter Rinda den Besten aan het woord in het bericht: ,,In de kleutergroepen is alle ruimte voor nieuwsgierigheid naar techniek, maar vanaf groep 3 zetten we kinderen in bankjes en duwen we ze een boekje voor hun neus. Dat moet anders’’, aldus Den Besten in Tubantia.

  • BureauQ onderzoekt namens het Techniekpact de behoefte onder scholen aan één digitaal loket voor al het wetenschaps- en techniekonderwijs. Wat verwacht u van een dergelijke online leeromgeving? Laat het weten via de vragenlijst.

  • Thema
    23-12-2014

    Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.

Pagina's