• Wil je dit schooljaar meer met techniekonderwijs doen? Er zijn diverse websites en events die hierbij van pas kunnen komen. Check bijvoorbeeld techniekpact.nl.

  • Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur bij Saxion Hogescholen, en Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad spraken elkaar over Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs. ,,In het basisonderwijs kennen we geen vakken. Dit biedt een goede kans om W&T te integreren in plaats van dat je het een separate status geeft. W&T komt er dus niet bij, in een toch al druk jaarprogramma voor leraren.''

  • Op het schoolplein van basisschool Op de groene Alm in Utrecht kunnen leerlingen dijken bouwen en kanalen graven. En dat is nog maar een van de voorbeelden waarmee de school ontdekkend leren bij leerlingen wil stimuleren. Een portret.

  • De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie, natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek dat in schooljaar 2015/2016 onder verantwoordelijkheid van de inspectie is uitgevoerd naar de kerndoelen op dit terrein. De inspectie heeft het onderzoek op 31 mei gepresenteerd.

  • Om kinderen voor te bereiden op een maatschappij die door technologische vernieuwingen continu en razendsnel verandert, is het belangrijk om hen op vroege leeftijd in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie (W&T). Daarom gaat André Kuipers met de Techniekpact Collegetour door het land om basisschoolleerlingen te laten zien hoe leuk én inspirerend W&T is.

  • De Taskforce Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact hebben het nieuwe kabinet opgeroepen een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken.

  • Techniekpact landsdeel Zuidwest organiseert vandaag de jaarconferentie namens dit landelijke pact om onze internationale toppositie op het gebied van techniek te behouden. Het thema van de jaarconferentie is de Factor Mens.

  • De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de voortgang van het Techniekpact. Onderwijsorganisaties, overheid en bedrijven spraken daarin af dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en techniek aanbieden. Om deze doelstelling te halen, moeten alle zeilen worden bijgezet. Dat stellen Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Doekle Terpstra, aanjager van het nationaal Techniekpact.

  • Dagblad Tubantia besteedde op 16 juni aandacht aan de jaarconferentie van het Nationale Techniekpact die plaatsvond in Twente. In het artikel spreekt de krant van een omslagpunt op het gebied van techniekonderwijs, nu het aandeel studenten dat instroomt in een bètaopleiding de afgelopen tien jaar is gestegen van 26 naar 35 procent. Naast ministers Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kamp (Economische Zaken) komt ook PO-Raad voorzitter Rinda den Besten aan het woord in het bericht: ,,In de kleutergroepen is alle ruimte voor nieuwsgierigheid naar techniek, maar vanaf groep 3 zetten we kinderen in bankjes en duwen we ze een boekje voor hun neus. Dat moet anders’’, aldus Den Besten in Tubantia.

  • Mede dankzij de inspanningen van de partners van het Techniekpact, is het aandeel studenten dat instroomt in een bètaopleiding de afgelopen tien jaar gestegen van 26 naar 35 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage over het Techniekpact dat het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde.

Pagina's