• Techniekpact on Tour gaat langs Zeeland om successen vanuit de regio zichtbaar te maken, netwerken te verstevigen en partijen te activeren deel te nemen aan de regionale initiatieven. Alle thema’s...

  • BureauQ onderzoekt namens het Techniekpact de behoefte onder scholen aan één digitaal loket voor al het wetenschaps- en techniekonderwijs. Wat verwacht u van een dergelijke online leeromgeving? Laat het weten via de vragenlijst.

  • Op 12 februari 2015 organiseert het Techniekpact in samenwerking met Techniekpact Noord-Nederland een Techniekpact On Tour. In Noord-Nederland is met veel energie en enthousiasme de handschoen van...

  • Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben de betrokken partijen al veel bereikt bij het verwezenlijken van onze collectieve ambities. Niet alleen in Nederland maar...

  • Ruim 250 leerlingen van basisscholen uit Enschede bezoeken maandag 24 november de Techniekpact Collegetour van André Kuipers. De astronaut wil als ambassadeur van het Techniekpact de leerlingen enthousiast maken over de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Maandag start daarnaast een zwaartekrachtwedstrijd voor alle leerlingen van groep 7.

  • Onlangs werd het actieplan Kiezen voor Technologie afgetrapt. Daarmee wordt een extra impuls gegeven aan Wetenschap en Techniek in het primair en voortgezet onderwijs. Nog eens nalezen wat het actieplan inhoudt en hoe de aftrap is verlopen, lees dan hier het verslag. ,,Hoe mooi zou het zijn als we straks op iedere school kinderen van jongs af aan iets mee kunnen geven van passie voor technologie” aldus Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • Ruimtevaarder André Kuipers gaat als ambassadeur van het Techniekpact op tournee door Nederland. In een serie collegetours, die hij vrijdag aftrapt, gaat hij basisschoolleerlingen en leerkrachten enthousiast maken voor de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Hiermee wil het Techniekpact zorgen dat voldoende jongeren kiezen voor een bèta-technische opleiding. De PO-Raad is medeondertekenaar van het Techniekpact.

  • Het onderwijs laten inspelen op de nieuwsgierigheid van kinderen en onderzoekend en ontdekkend leren mogelijk maken. Dat is een belangrijke sleutel bij het goed voorbereiden van kinderen op hun toekomst. Dat is de boodschap van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2020 die maandag werd gehouden.

  • Op 13 mei 2013 sloten het onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers, topsectoren, regio’s en het Rijk het Nationaal Techniekpact 2020. Het pact is gesloten om het oplopende tekort aan...

  • Heeft u hem al gezien? De nieuwe website van het Techniekpact. Met voorbeelden, nieuwsberichten en informatie over activiteiten in de landsdelen willen alle betrokkenen u een nog beter beeld geven van de uitvoering van het pact.

Pagina's