• PO-Raad en VO-raad zijn blij met de extra ruimte die leerlingen krijgen om een deel van het onderwijs buiten school te volgen. De sectororganisaties waarschuwen wel voor juridisering en het ontstaan van nieuwe criteria voor ‘een uitzonderlijke situatie’ die leiden tot extra bureaucratie.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer op 18 november een aantal voorstellen gestuurd om in het funderend onderwijs meer mogelijkheden te bieden voor onderwijs op een andere locatie dan de school. De PO-Raad zal op korte termijn inhoudelijk reageren op de voorstellen.