• ‘Laat je niet ontmoedigen door de cijfers. Dat het aantal thuiszitters nog niet daalt, is een logisch gevolg van betere registratie.’ Dat is de boodschap waarmee PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller de Landelijke Actieweek Thuiszitters aftrappen. Maar wie denkt dat daarmee vanzelf alles goed komt, heeft het mis. 

 • Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het...

 • Het Dashboard passend onderwijs is uitgebreid met nieuwe informatie. Zo kunnen samenwerkingsverbanden nu onder meer inzicht krijgen in de absolute en relatieve aantallen thuiszitters en in het aantal kinderen met een vrijstelling van de leerplicht. Ook nieuw zijn de gemiddelde verblijfsduur van kinderen op het (v)so en sbo, het aantal kinderen dat naar school gaat met een ontwikkelingsperspectief en informatie over de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

 • Het afgelopen schooljaar is het totaal aantal kinderen dat zonder onderwijs thuiszit licht gedaald. In een brief aan de Kamer schrijft minister Slob dat de sector er weliswaar steeds beter in slaagt om nieuwe gevallen van thuiszitten te voorkomen, maar dat het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit, met in totaal 4000 gevallen onverminderd hoog blijft.

 • Lerarentekorten oplossen met een financiële bonus? Alle kinderen een voorschools programma? Welke rol moet de gemeente spelen bij de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt? Wat...

 • Hoe moet ik een leerling registreren in het DUO Verzuimregister die bij ons ingeschreven staat, maar thuiszit in afwachting van een passende onderwijsplek?

  Als leerlingen moeten wachten op passend onderwijs en in die tijd verzuimen, dan is dat ongeoorloofd verzuim (behalve als de leerling ziek is en ook ziek gemeld staat, dat is geoorloofd verzuim). Als het langer dan 4 weken aaneengesloten is, is sprake van langdurig relatief verzuim. Oftewel: niet melden bij overig verzuim, maar bij wettelijk verzuim 16 uur en na 4 weken aaneengesloten bij Langdurig Relatief Verzuim.

  Bron: Veelgestelde vragen op duo.nl

 • Hoe registreren we het verzuim van een leerling die thuiszit in afwachting van een passende onderwijsplek? Sinds 1 januari 2017 melden ook scholen in het primair onderwijs verzuim digitaal via het verzuimregister. Er blijkt echter nog onduidelijkheid te bestaan bij scholen. DUO heeft daarom op haar site de meest gestelde vragen verzameld en voorzien van antwoorden.

 • De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenden op 29 mei 2017 een gedragsode 'Regionale Samenwerking' in de overstap naar het mbo. Op die manier maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden. In een filmpje leggen de betrokkenen van de koepelorganisaties uit waarom de gedragscode jongeren helpt aan een beter toekomstperspectief.  

 • Doelgroep: samenwerkingsverbanden, schoolleiders, schoolbestuurders, gemeenten en jeugdhulp/zorg....

Pagina's