• De regering gaat gemeenten verzoeken om alle ouders van leerlingen met een leerplichtontheffing een persoonlijk gesprek aan te bieden. Dit gesprek moet stimuleren dat kinderen die leerbaar zijn (opnieuw) de kans krijgen naar school te gaan. Dat is één van de moties die werden aangenomen naar aanleiding van het debat over passend onderwijs dat op 10 februari jl. in de Kamer plaatsvond.

  • Op de dag van de Leerplicht op 17 maart 2016, organiseren Ingrado, de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO), Gedragswerk en het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs ...

  • De ontwikkeling van passend onderwijs moet meer vaart krijgen. Toch ziet staatssecretaris Dekker van Onderwijs geen oplossing in nieuwe wettelijke maatregelen. Dat bleek gisteren in het algemeen overleg over passend onderwijs met de Kamer.

  • Het is in het schooljaar 2014/2015 amper gelukt om het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit en niet naar school gaat, te verminderen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Vooral de stijging in het aantal kinderen dat op medische gronden een leerplichtontheffing heeft gekregen van de Leerplichtambtenaar, baart zorgen.

  • Passend onderwijs is volop in ontwikkeling, maar nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden nemen hun verantwoordelijkheid of benutten de ruimte die het wettelijke kader biedt bij de plaatsing van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dat staat in de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs van staatssecretaris Dekker aan de Kamer.

  • Als de sector de kansen van passend onderwijs goed benut, moet het lukken in 2020 voor elk kind passend onderwijs te vinden. Daarvoor is het nodig dat er in iedere regio een persoon wordt aangesteld met doorzettingsmacht en dat de medezeggenschap van ouders wordt versterkt. Het ontwijken van de zorgplicht zal voor scholen niet langer zonder consequenties blijven. Dat zijn enkele toezeggingen die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gisteren deed in het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs.

  • Passend onderwijs heeft tijd, ruimte en vertrouwen nodig. Dit benadrukten diverse sprekers uit het onderwijsveld gisteren bij het ronde tafelgesprek over passend onderwijs in de Tweede Kamer.

  • Experimenteren met minder regels blijft voorlopig alleen voorbehouden aan ‘excellente scholen’. Een motie van oppositiepartijen CDA, D66, SP en SGP om de pilot Regelluwe scholen te verbreden, stuitte dinsdag in de Tweede Kamer op een ‘nee’ van VVD en PvdA. Ook komt er geen maximum groepsgrootte, maar gaat de regering wel inventariseren wat schoolbesturen doen om te voorkomen dat klassen te groot worden.

  • Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

Pagina's