• Experimenteren met minder regels blijft voorlopig alleen voorbehouden aan ‘excellente scholen’. Een motie van oppositiepartijen CDA, D66, SP en SGP om de pilot Regelluwe scholen te verbreden, stuitte dinsdag in de Tweede Kamer op een ‘nee’ van VVD en PvdA. Ook komt er geen maximum groepsgrootte, maar gaat de regering wel inventariseren wat schoolbesturen doen om te voorkomen dat klassen te groot worden.

  • Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

  • Op de website passendonderwijs.nl zijn diverse handreikingen, modellen en andere tools verzameld die scholen en andere betrokkenen helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. Deze hulpmiddelen kunnen eraan bijdragen dat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment.

  • Een school die een hoogbegaafd of autistisch kind geen passend onderwijs kan geven, moet voor dat kind tijdelijk thuis onderwijs thuis organiseren én betalen. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW vanavond in Zembla.

  • Diverse jeugdinspecties hebben samen een website opgezet voor professionals om het aantal leerlingen dat thuis zit, te helpen weer naar school te gaan. De website reikthuiszittersdehand.nl is een handleiding met achtergrondinformatie, tips, inzichten en praktijkvoorbeelden die de kans op succes helpen vergroten.

  • Kennis, expertise, methodes en goede voorbeelden van projecten Herstart en Op de rails zijn voortaan terug te vinden in de Kennisbank Herstart en Op de Rails. Deze kennisbank biedt ondersteuning bij het samenstellen van passend arrangementen voor thuiszitters en leerlingen met ernstige gedragsproblemen.

Pagina's