• Staatssecretaris Dekker gaat onderzoek doen naar het nut en de praktische toepasbaarheid van een maat voor ‘toegevoegde waarde’, een maat waarmee kan worden bepaald hoe de lessen van een school...

  • De PO-Raad kan zich goed vinden in het advies 'Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering - niet voor beoordeling' van de Onderwijsraad. Volgens het advies dat vandaag verscheen, zijn leerwinst en toegevoegde waarde goede instrumenten om scholen te helpen hun onderwijs te verbeteren. Ze zijn echter níet bruikbaar voor een oordeel over de kwaliteit van de school als geheel.

  • Maten voor leerwinst en toegevoegde waarde kunnen, vanuit het schoolverbeteringsperspectief gezien, ‘een waardevolle bijdrage leveren’ aan de ontwikkeling van opbrengstgericht werken in scholen en aan de beoordeling van hun eigen leerprestaties. Dat is de hoofdconclusie in het eindrapport van de pilots Leerwinst en toegevoegde waarde in het PO.