• De dag nadat de Onderwijsinspectie de zorgelijke woorden uitsprak dat het minder goed gaat met het Nederlandse onderwijs en dat de kwaliteit van scholen flink verschilt, zat ik aan tafel in de Tweede Kamer. We spraken over nieuwe kerndoelen en de noodzaak hiervan. Aan zo'n tafel lijkt het alsof we allemaal lijnrecht tegenover elkaar staan in de discussie over waar het heen moet met ons onderwijs.

  • Jeroen Gommers is bestuurder bij de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland en actief bij de landelijke vereniging van vrijescholen. Hij is lid van het netwerk Onderwijsinhoud- en opbrengsten bij de PO-Raad en praat graag over het ‘waartoe’ van het onderwijs. Een ideale kandidaat dus voor een gesprekje over Onderwijs2032.

  • Sluit ons onderwijs nog aan bij de steeds veranderende wereld waar de leerling van nu in opgroeit? Wereldwijd wordt nagedacht welke vaardigheden in het onderwijs een plek moeten krijgen. Het gaat...

  • Vier jaar lang experimenteerden ruim 150 po- en vo-scholen enthousiast met de vijf concepten binnen InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Hun missie? Een duurzame onderwijsvernieuwing voor...

  • De kunst en de uitdaging van het onderwijs is leerlingen bagage mee te geven waarmee ze later als volwaardige burgers kunnen meedoen in de samenleving. Dat is een belangrijke taak, maar ook een ingewikkelde omdat de toekomst van die samenleving noch die van de arbeidsmarkt zich goed laat voorspellen. Er is geen glazen bol waarin we kunnen kijken.

  • Op 12 mei vindt het symposium Education of the Heart plaats in Rotterdam. Dit sympodium draait om de vraag wat voor soort onderwijs in Nederland nodig zal zijn voor leerlingen, studenten en...