• De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling.

  • Uit de verdiepingsfase Onderwijs2032 blijkt dat er op veel punten steun is voor de toekomstvisie voor curriculumontwikkeling. In een volgende stap moet er een goede uitwisseling plaatsvinden tussen de ontwikkeling op school en landelijk niveau.

  • De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) groen licht gegeven voor het instellen van een verdiepingsfase voor Onderwijs2032. De PO-Raad is blij dat er na een periode van onzekerheid nu een vervolg kan worden gegeven aan dit traject.

  • Staatssecretaris Dekker wil een brede verdiepingsfase van Onderwijs2032 inlassen, die loopt tot november 2016. Hij baseert dit voorstel op de wens van de Onderwijscoöperatie voor een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer hierover.

  • De VO-raad, PO-Raad, en AVS nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders, schoolbestuurders en andere geïnteresseerden van harte uit om deze middag o...

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder