• Na een jaar vol acties en stakingen wil de PO-Raad de verstoorde verhouding met Den Haag verbeteren, schrijft dagblad Trouw. In een interview met de krant zegt PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten dat schoolbesturen zelf beter moeten laten zien wat ze doen met hun geld.

  • De bekostiging in het primair onderwijs loopt uit de pas met de eisen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie van de sector. Aanvullende eisen en ambities zorgen voor hogere kosten die niet gedekt worden door het beschikbare geld. Daarnaast heeft het primair onderwijs te maken met een lerarentekort en een groeiende ontevredenheid over het salaris en werkdruk van leraren.

  • In hoeverre en hoe dient de overheid via (voorwaarden aan) de bekostiging, de kwaliteit van het onderwijs te sturen? De Onderwijsraad nodigt iedereen uit een bijdrage te leveren aan een advies hierover.

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs maken zich zorgen over de toenemende discrepantie tussen de bekostiging en de kosten van het onderwijs. Hoe verhouden de kosten die een gemiddelde basisschool moet maken voor goed onderwijs zich tot het geld dat wordt ontvangen? De PO-Raad laat dit onderzoeken door SEO Economisch Onderzoek.

Pagina's