• Kennisnet en SURF organiseren op 11 en 12 november Dé Onderwijsdagen. Die bieden inzicht in de trends en ontwikkelingen over  ICT in het onderwijs. Het programma omvat actuele thema’s en...

  • Staatssecretaris Dekker gaat onderzoek doen naar het nut en de praktische toepasbaarheid van een maat voor ‘toegevoegde waarde’, een maat waarmee kan worden bepaald hoe de lessen van een school...

  • De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit om op vrijdag 15 november in gesprek te gaan over leerwinst en toegevoegde waarde. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitkomsten van de pilots naar het meten van deze leerwinst en toegevoegde waarde. Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan.

  • Wordt het maken van een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, dan is het erg belangrijk dat zij een toets op hun eigen niveau kunnen maken. Dat benadrukt de PO-Raad in een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

  • De Tweede Kamer debatteert donderdag over de invoering van een centrale eindtoets voor alle scholen en leerlingen. Of leerkrachten daarbij hun leerlingen een toets op hun eigen niveau kunnen laten maken, is dan een belangrijk onderwerp van gesprek. Uit een enquête van de PO-Raad bleek onlangs dat een meerderheid van de schoolbestuurders dit toetsen op niveau een goede ontwikkeling vindt. Maar onderwijsdeskundigen zijn er nog niet over uit. Jaap Dronkers, hoogleraar Onderwijssociologie aan de Maastricht University is tegen. Roel Bosker, hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is voorstander van dit plan. Twee visies op dit ‘toetsen op maat’.