• Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. In de verbeterde tool zijn de jaarcijfers 2011 van de sector PO verwerkt en heeft onder andere het meerjarenperspectief een meer prominente rol gekregen.