• Een crisis vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten en schoolleiders, vertrouwen in bestuurders en in toezichthouders. Vice-voorzitter Anko van Hoepen sprak tijdens de webinar van VTOI-NVTK over de brede maatschappelijke opdracht van onderwijsbestuurders en hun toezichthouders.

  • Als schoolbesturen op inzichtelijke en transparante manier kunnen laten zien dat hun kwaliteit op orde is, kan de Inspectie ook meer afstand houden. Zo luidt op hoofdlijnen het standpunt van de PO-Raad over het toezicht van de toekomst waarmee de Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag instemde. De ALV ging daarnaast akkoord met het Convenant Privacy en met plannen voor de uitwerking van een visitatiestelsel voor besturen.

  • De PO-Raad werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders. Naar deze leidraad moeten de toezichthouders zich richten bij het vaststellen van hun eigen honorering. De leidraad zal in de ALV van juni 2015 worden vastgesteld.

  • Met circa 200 deelnemers was de Toezichthoudersconferentie druk bezocht. Tijdens de conferentie, die op 30 oktober plaatsvond, kregen deelnemers inzicht in de laatste actualiteiten rond bestuur en toezicht. in een viertal workshops werden een aantal dilemma’s uitgediept. De presentaties van de workshopleiders zijn nu te downloaden.

  • De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij een goed schoolbestuur. En bij goed bestuur hoort een goed functionerend intern toezicht. Bestuur en toezicht functioneren in relatie tot elkaar. Om die reden heeft de PO-Raad de brochure ‘Toezicht houden onder de loep – Het intern toezicht in het primair onderwijs’ uitgegeven.

  • Op 15 mei organiseert de PO-Raad een conferentie over de relatie tussen het onderwijsbestuur en hun toezichthouders.  Doelgroep: bestuurders en hun toezichthouderLocatie: Midden Nederland,...