• De Inspectie van het onderwijs gaat op een andere manier toezichthouden. Ze begint voortaan met haar toezicht bij schoolbesturen in plaats van bij individuele scholen. Uitgangspunt daarbij is dat het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit bij de besturen en hun scholen ligt. De Tweede Kamer gaf hiervoor groen licht.

  • Op aandringen van PO-Raad en VO-raad is het initiatiefwetsvoorstel aangepast dat meer vrijheid geeft aan scholen en de taken van de Inspectie van het Onderwijs afbakent. Het parlement krijgt geen bepalende rol meer bij het vaststellen van het nieuwe toezichtskader. De Tweede Kamer wikt en weegt nog of ze zal instemmen met het wetsvoorstel, bleek in een debat hierover.

  • De Tweede Kamer heeft de regering de opdracht gegeven kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten zodat brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) kunnen worden bevorderd. Een motie daartoe van VVD en PvdA werd dinsdag door de Kamer aangenomen.