• De GPL 2010/2011 is op 30 augustus 2011 vastgesteld. Hierbij is de GPL per 1 januari 2011 met 0,58% opgehoogd ter compensatie van gestegen werkgeverslasten. Eén en ander heeft echter ook...

  • Wettelijk is vastgelegd dat de bekostiging voor de materiële instandhouding jaarlijks wordt aangepast op grond van de prijsontwikkelingen. Daarbij wordt uitgegaan van de prijsmutatie netto-...

  • In het FPE-model van zowel het regulier basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs, is een storende fout geslopen. De fout had betrekking op de verwerking van de BAPO. Inmiddels zijn de...

  • Een aantal instrumenten in de Toolbox zijn geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht. Voor meer informatie over de specifieke instrumenten, klikt u op de links. De instrumenten voor het maken...

  • Met ingang van 1 januari 2011 is de ABP-premie aangepast. Dat vereiste tevens de aanpassing van het instrument Personele kosten PO. Dat is inmiddels gebeurd en het bijgestelde instrument is...

  • Met ingang van 1 januari 2011 zijn diverse premies aangepast. Dat vereist een aanpassing van het instrument Personele kosten PO. Inmiddels is het bijgestelde instrumement te downloaden uit de...

Pagina's