• Pagina

    Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag indienen bij het ministerie van OCW/DUO. De voorschriften voor de (financiële) verantwoording zijn opgenomen in...