• Veel mensen zijn geïnteresseerd in een baan als leraar, maar slechts weinigen zetten de stap. Dat heeft onder meer te maken met onze huidige opleidingsinfrastructuur. Maar daarin komt verandering. Een overzicht van de verschillende routes naar het leraarschap. En waar de meeste winst is te behalen in de strijd tegen het lerarentekort.

  • Als het halen van een lesbevoegdheid makkelijker of gratis zou zijn, het salaris hoger wordt en lesgeven kan worden gecombineerd met ander werk, zouden meer mensen oren hebben naar een baan als leraar. Dat blijkt uit het Onderwijsdrijfverenonderzoek van Motivaction, in opdracht van de Stichting Platform Bètatechniek (PBT).

  • De komst van de eerste volledig universitaire lerarenopleiding is een feit. De Radboud Universiteit heeft afgelopen week definitief toestemming gekregen om de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) aan te bieden. De PO-Raad is verheugd, zij stond samen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de wieg van de nieuwe opleiding.

  • Het oplopende lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem. Vanuit de sector, in de media en in de politiek duiken daarom de laatste tijd verschillende oplossingen hiervoor op. De PO-Raad verzamelt en analyseert enkele van deze ideeën. In dit bericht leggen we uit waarom het verlagen van de instroomeisen van lerarenopleidingen géén goed idee is.

  • Er is groen licht voor de universitaire lerarenopleiding. Dat is wat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend heeft gemaakt. Ze volgt daarmee het positieve advies op van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het CDHO heeft de aanvraag van de nieuwe opleiding, die door de Radboud Universiteit is ingediend, zorgvuldig onderzocht. De PO-Raad stond samen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de wieg van de universitaire lerarenopleiding en is dan ook verheugd over dit goede nieuws.

  • Een beter loongebouw en carrièreperspectief, het schrappen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en meer diversiteit in lerarenteams. Een greep uit de ideeën die door politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld werden geopperd tijdens Onderwijspoort. De PO-Raad organiseerde het debat om, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, stil te staan bij een belangrijk vraagstuk: hoe behouden en krijgen we de beste leraren voor de klas?

  • De Tweede Kamer debatteerde gisteren over leraren. Dat leverde – zo vlak voor de verkiezingen – veel uitspraken, ideeën en voorstellen op. De PO-Raad selecteerde er een aantal en voorzag deze van een reactie.

  • Een tijdje geleden kreeg ik een brief van Eva, een studente die de deeltijdpabo deed. Ze had een universitaire master gehaald in een sociale wetenschap en daarna pas bedacht dat ze wilde lesgeven in het basisonderwijs. Ze schreef zich in voor een driejarige (!) deeltijdopleiding, waarbij niet gekeken werd naar haar vooropleiding. Hoe kan een lerarenopleiding leraren opleiden die straks adaptief onderwijs moeten geven, terwijl de opleiding zelf geen rekening houdt met verschillen?

  • In de aanloop naar de verkiezingen en het nieuwe schooljaar brachten wij onlangs opnieuw het verwachte lerarentekort onder de aandacht. Als we niets doen, hebben we in 2020 duizenden leraren te weinig. Een oproep aan de politiek. Er kwamen veel positieve reacties op, maar we kregen ook kritiek, omdat het weer eens over geld ging. Alsof het onderwijs Rupsje Nooit Genoeg is. Eén van onze voorgestelde oplossingen: laat zien dat je de leraar serieus neemt door een fatsoenlijk salaris. 

  • Nederland krijgt vanaf september 2017 een universitaire opleiding voor basisschoolleraren en de primeur is voor de Radboud Universiteit. Het is een mogelijke oplossing voor het dreigende lerarentekort, waar de PO-Raad eerder deze week de noodklok over luidde. Op BNR Nieuwsradio liet Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, weten blij te zijn met de universitaire pabo.

Pagina's