• De PO-Raad en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben op 3 november de verkenning naar een universitaire lerarenopleiding voor het primair onderwijs aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Met deze verkenning hebben beide sectororganisaties gekeken hoe academisch opgeleiden in het primair onderwijs kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Pagina's