• De Arbeidsjuridische Dienst van het UWV organiseert bijeenkomsten voor werkgevers over alles wat met ontslag te maken heeft. De bijeenkomsten zijn niet exclusief voor het onderwijs, maar zeker...

  • Als het nodig blijkt om het dienstverband van medewerkers die in het RDDF zijn geplaatst, te beëindigen, kunnen schoolbesturen in het bijzonder onderwijs zo spoedig mogelijk en het beste vóór 1 mei de aanvraag voor toestemming bij UWV indienen.