• In het algemeen bestuur (AB) van de PO-Raad ontstaan vacatures vanwege het vertrek van een aantal AB-leden bij het huidige bestuur. Het bestuur van de PO-Raad (AB en DB) heeft de selectie- en remuneratiecommissie (SERC) gevraagd nieuwe leden voor het AB voor te dragen met het oog op benoeming op de ALV.

 • Pagina

  De PO-Raad en VO-raad zijn per direct op zoek naar een inhoudelijk en organisatorisch sterke projectmedewerker voor het programma Gezonde School. Het programma Gezonde School stimuleert scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs om te werken aan een gezonde leefstijl. Dit programma is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland, het RIVM, landelijke kennisinstituten, KVLO en gezondheidsfondsen. Er wordt gewerkt vanuit het programmaplan Gezonde School 2017-2020. Het nieuwe programmaplan voor de komende vier jaar is in ontwikkeling. De PO-Raad zoekt in samenwerking met de VO-raad uitbreiding van het programmateam Gezonde School op het project deskundigheidsbevordering, in het bijzonder voor het thema Relaties & Seksualiteit. Voor meer informatie over Gezonde School zie www.gezondeschool.nl.

 • Pagina

  Wij zijn per direct op zoek naar proactieve, zelfstandige en energieke secretaresse/assistente. Wil jij aan de slag bij dé sectororganisatie voor het primair onderwijs? Solliciteer dan op deze leuke en veelzijdige functie.

 • Pagina

  Per direct wij een senior juridisch adviseur voor 1 fte (38 uur per week).

 • Pagina

  Wij zijn per direct op zoek naar een proactieve, zelfstandige en energieke secretaresse/assistent. Wil jij aan de slag bij dé sectororganisatie voor het primair onderwijs? Solliciteer dan op deze...

 • Pagina

  De PO-Raad is op zoek naar een ervaren trainer die enthousiast aan de slag wil gaan met het ondersteunen van scholen en besturen bij het gebruik van Vensters, van de eerste gebruikerservaringen tot...

 • Pagina

  De PO-Raad zoekt op korte termijn een: Projectsecretaris Regie op Onderwijskwaliteit...

 • Pagina

  Goed onderwijs voor alle kinderen, daar gaat de PO-Raad voor als sectororganisatie primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad is naast belangenbehartiger ook de aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kun je je vinden in de missie en doelen van de PO-Raad? Solliciteer dan op één van onze vacatures.