• Vervallen de bovenwettelijke vakantie-uren uit art. 8.3 CAO PO indien de werknemer deze niet binnen een jaar heeft opgenomen?

  Vervallen de bovenwettelijke vakantie-uren uit art. 8.3 CAO PO indien de werknemer deze niet binnen een jaar heeft opgenomen?

  De uren uit art. 8.3 van de CAO PO zijn een aanvulling op de vakantie-uren uit art. 8.1 CAO PO. Dit betekent dat dit bovenwettelijke vakantie-uren zijn. Bovenwettelijke vakantie-uren kennen een vervaltermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd.

 • Pagina

  Hieronder vind je een korte uitleg van de verschillende verlofregelingen voor medewerkers. De volledige regels zijn te vinden in de geldende cao en in de Wet arbeid en zorg, waarin een groot deel...

 • Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken....

 • De regering heeft een wetsvoorstel ingediend voor het verruimen van het geboorteverlof voor partners. De internetconsultatie over dit voorstel staat nog open tot 19 maart.

 • Hieronder en in de bijlage vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de samenloop van vakantieverlof en andere verlofvormen.

 • In de CAO PO 2014-2015 hebben sociale partners afspraken gemaakt over de invoering van een 40-urige werkweek, professionalisering, de afschaffing van de bapo en een nieuwe regeling duurzame...