• Het geld voor de arbeidsmarktmiddelen voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) is sinds dit jaar toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen zijn verplicht om dit geld af te dragen en hebben daarvoor een factuur ontvangen van de financiële dienstverlener APG.

  • Terwijl elders in het land vier mensen een nieuw akkoord proberen te smeden, blikken wij nog eens terug op onze eigen ‘cao-coalitie’. Bemiddelaar Hans Borstlap sprak na afloop van de laatste cao-onderhandelingen niet alleen zijn twijfel uit of dit dichtgetimmerde resultaat zijn werk als flankerend instrument voor de bedrijfsvoering zou kunnen doen, hij zei óók: ‘PO-Raad en vakbonden, jullie moeten echt gaan werken aan jullie relatie.’