• Platform Bouwstenen voor Sociaal heeft de publicatie ‘In Control’ beschikbaar gesteld voor schoolbesturen. De publicatie is het resultaat van gezamenlijk ontwikkelwerk van Bouwstenen met de PO-Raad, VNG en partners. De publicatie geeft schoolbesturen inzicht in vastgoedinformatiesystemen.

  • Op de markt zijn diverse systemen te koop die u helpen grip te krijgen of te houden op uw vastgoed en zaken rond uw huisvesting. Maar functioneren deze systemen voor vastgoed- en facility management ook naar behoren en sluiten ze aan op uw wensen en mogelijkheden? Om meer zicht te krijgen op de ervaring met de beschikbare systemen voeren VNG, PO-Raad en Aedes-Actiz in Bouwstenenverband een onderzoek onder gebruikers uit.