• Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hieronder vallen nu ook vrijwilligers die werken met leerlingen op scholen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden voor de regeling.

 • Ik hoor veel verhalen over constructiefouten in betonnen vloeren. Hoe weet ik of de vloeren in mijn scholen veilig zijn?

  Eind mei van dit jaar stortte bij Eindhoven Airport een parkeergarage in. Omdat uit onderzoek bleek dat een constructiefout de oorzaak is, riep het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten op na te gaan welke gebouwen in hun gemeente mogelijk ook een risico lopen. Op diverse scholen is of wordt daarom in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de veiligheid van de vloeren.

  Mocht u een school hebben die redelijk recent is gebouwd en u bent niet door de gemeente benaderd terwijl u wél twijfelt of de school risico loopt, dan adviseren we u zelf contact op te nemen met de gemeente (afdeling onderwijs, bouw en woning toezicht of bouwzaken).

  Omdat een schoolbestuur eigenaar en bouwheer is van haar scholen, is het bestuur namelijk ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de schoolgebouwen. Mocht er sprake zijn van noodzakelijk herstel, dan komt de vraag aan de orde wie voor de kosten opdraait. Dat kan het bouwbedrijf zijn dat het gebouw heeft gerealiseerd. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan bepaalt artikel 92 van de Wet op het primair onderwijs dat het herstel van constructiefouten een huisvestingsvoorziening is, waarvoor de gemeente – in principe - de kosten vergoedt.

 • Het Openbaar Ministerie wil drie docenten van een basisschool en twee badmeesters vervolgen voor de verdrinking van het Syrische meisje dat vorig jaar na de zwemles dood gevonden werd in een zwembad in Rhenen. Dat meldde de NOS eerder deze maand. De PO-Raad spreekt op nos.nl van een unieke en bijzondere zaak en zal een eventuele vervolging met arendsogen volgen.

 • De PO-Raad en VO-raad hebben zich succesvol verzet tegen het landelijk opleggen van bepaalde antipestprogramma's. Dat schrijft dagblad Trouw op 14 juli. Volgens de sectorraden zijn er andere goede methodes beschikbaar als alternatief voor erkende methodes. Scholen moeten meer ruimte hebben pesten aan te pakken op een manier die aansluit bij hun visie.

 • De wet die schoolbesturen zou verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, lijkt van de baan. De Tweede Kamer nam donderdagnacht een motie aan van D66 en VVD die het plan op losse schroeven zet. De PO-Raad en VO-Raad hebben er steeds voor gepleit dat scholen de vrijheid behouden om een eigen effectief programma te kiezen die past bij de visie van de school. Ze gaat ervan uit dat dit nu mogelijk wordt en zijn daarover verheugd.

 • Staatssecretaris Sander Dekker houdt vast aan zijn plan om scholen te verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, ondanks vooral negatieve reacties hierop uit het onderwijsveld. Dekker peilde de reactie van het veld via een internetconsultatie. Zestig procent van de reacties was afwijzend, zo laten de resultaten zien.

 • Pesten is een ernstig probleem waartegen schoolbesturen - samen met ouders, leerlingen en leraren - maatregelen moeten treffen. Scholen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een sociaal veilige omgeving. De PO-Raad vindt echter dat scholen de vrijheid moeten hebben om zelf een methode te kiezen om pesten tegen te gaan. Alleen dan kan er op schoolniveau maatwerk geleverd worden.

 • In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur (NOS-NTR, Nederland 2) van 26 mei 2014 reageert Wim Ludeke, algemeen bestuurslid PO-Raad, op de plannen van staatssecretaris Dekker met betrekking tot pesten.

 • Het Project Preventie Seksuele Intimidatie krijgt steeds vaker vragen over seksueel gedrag van leerlingen. Hoe gaan we daarmee om in het onderwijs? Het nieuwe e-zine van onder meer het Centrum School en Veiligheid geeft antwoorden op die vraag. Daarnaast organiseert de Onderwijsalliantie een wedstrijd over seksuele diversiteit. Scholen kunnen voorbeelden en lesmaterialen over dit thema insturen.

 • Met de veiligheid op scholen in het primair onderwijs is nog een en ander te winnen. Bijna de helft van de basisschooldirecteuren vindt dat er onvoldoende in veiligheid wordt geïnvesteerd, blijkt uit onderzoek van BHV.nl onder ongeveer driehonderd directeuren.

Pagina's