• Het Openbaar Ministerie wil drie docenten van een basisschool en twee badmeesters vervolgen voor de verdrinking van het Syrische meisje dat vorig jaar na de zwemles dood gevonden werd in een zwembad in Rhenen. Dat meldde de NOS eerder deze maand. De PO-Raad spreekt op nos.nl van een unieke en bijzondere zaak en zal een eventuele vervolging met arendsogen volgen.

  • De PO-Raad en VO-raad hebben zich succesvol verzet tegen het landelijk opleggen van bepaalde antipestprogramma's. Dat schrijft dagblad Trouw op 14 juli. Volgens de sectorraden zijn er andere goede methodes beschikbaar als alternatief voor erkende methodes. Scholen moeten meer ruimte hebben pesten aan te pakken op een manier die aansluit bij hun visie.

  • De wet die schoolbesturen zou verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, lijkt van de baan. De Tweede Kamer nam donderdagnacht een motie aan van D66 en VVD die het plan op losse schroeven zet. De PO-Raad en VO-Raad hebben er steeds voor gepleit dat scholen de vrijheid behouden om een eigen effectief programma te kiezen die past bij de visie van de school. Ze gaat ervan uit dat dit nu mogelijk wordt en zijn daarover verheugd.

  • Staatssecretaris Sander Dekker houdt vast aan zijn plan om scholen te verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, ondanks vooral negatieve reacties hierop uit het onderwijsveld. Dekker peilde de reactie van het veld via een internetconsultatie. Zestig procent van de reacties was afwijzend, zo laten de resultaten zien.

  • Pesten is een ernstig probleem waartegen schoolbesturen - samen met ouders, leerlingen en leraren - maatregelen moeten treffen. Scholen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een sociaal veilige omgeving. De PO-Raad vindt echter dat scholen de vrijheid moeten hebben om zelf een methode te kiezen om pesten tegen te gaan. Alleen dan kan er op schoolniveau maatwerk geleverd worden.

  • In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur (NOS-NTR, Nederland 2) van 26 mei 2014 reageert Wim Ludeke, algemeen bestuurslid PO-Raad, op de plannen van staatssecretaris Dekker met betrekking tot pesten.

  • Het Project Preventie Seksuele Intimidatie krijgt steeds vaker vragen over seksueel gedrag van leerlingen. Hoe gaan we daarmee om in het onderwijs? Het nieuwe e-zine van onder meer het Centrum School en Veiligheid geeft antwoorden op die vraag. Daarnaast organiseert de Onderwijsalliantie een wedstrijd over seksuele diversiteit. Scholen kunnen voorbeelden en lesmaterialen over dit thema insturen.

  • Met de veiligheid op scholen in het primair onderwijs is nog een en ander te winnen. Bijna de helft van de basisschooldirecteuren vindt dat er onvoldoende in veiligheid wordt geïnvesteerd, blijkt uit onderzoek van BHV.nl onder ongeveer driehonderd directeuren.

  • Het Centrum voor school en veiligheid heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een informatiebrochure gemaakt over aangifte doen in het onderwijs.

  • Dit voorjaar wordt een nieuwe meting gehouden van de tweejaarlijkse digitale monitor sociale veiligheid in en rond scholen, kortweg de veiligheidsmonitor. Onderzoeksbureau ITS stelt deze op in opdracht van het ministerie van OCW. PO- en (V)SO-scholen kunnen zich er nu voor aanmelden.

Pagina's