• Sinds gisteren zijn de voorlopige resultaten van uw leerlingen op de eindtoets 2016/2017 beschikbaar in Vensters. Het gaat om de eindtoetsresultaten die u vóór 30 mei 20.00 uur heeft uitgewisseld met BRON. U kunt de gegevens controleren op juistheid en er een toelichting op geven. Zijn de gegevens juist en is uw toelichting compleet, dan publiceert u ze direct op scholenopdekaart.nl.

  • De PO-Raad voert op dit moment gesprekken met verschillende schoolbesturen over de doorontwikkeling van het programma Vensters. In deze gesprekken verkennen we met u onder meer de wenselijkheid van de ontwikkeling van een Bestuursvenster. Bent u bestuurder en heeft u ook interesse om uw inzichten met ons te delen? Meld u dan aan.

  • Dagblad De Gelderlander besteedt op 29 januari aandacht aan scholenopdekaart. Nu ouders en kinderen uit groep 8 op zoek zijn naar een middelbare school, kan deze website uitkomst bieden, schrijft...

  • Staatssecretaris Sander Dekker wil van scholenopdekaart.nl hét platform maken waar ouders scholen kunnen vergelijken. De PO-Raad is het eens met deze ambitie, vooral omdat scholenopdekaart tot stand is gekomen door inhoudelijke inbreng van een grote groep schoolbesturen en veel draagvlak kent. De PO-Raad zal het veld blijven betrekken bij een eventuele uitbreiding van de website.

  • Vorige week kondigde Vensters PO op haar website aan dat u vanaf 31 augustus de definitieve resultaten op de eindtoets kon publiceren op Scholenopdekaart.nl. Later kwam van OCW echter het bericht...

  • Scholen die voor 2 juni 2015 hun resultaten op de eindtoets en de schooladviezen van 2014-2015 hebben uitgewisseld met BRON, hebben nu de kans om deze gegevens te controleren in hun SchoolVenster. Tot vrijdag 17 juli 20:00 uur kunnen scholen eventuele ontbrekingen of fouten aanvullen en verbeteren in BRON via hun leerlingadministratiesysteem.

  • Het beheer van Vensters PO komt met ingang van 1 september 2015 in handen van Kennisnet. De PO-Raad is nu volop bezig met het inrichten van de overgang. Het streven is dat besturen en scholen hier zo min mogelijk van gaan merken. 

  • Op woensdagmiddag 3 juni kwamen twintig schoolleiders en bestuurders die voorlopen met Vensters PO naar de PO-Raad in Utrecht voor de bijeenkomst 'Regie over de cijfers'. Voordat de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over hoe Scholenopdekaart.nl bijvoorbeeld de lasten kan verlichten, was er een lezing van open data-specialist Paul Suijkerbuijk. Zijn verhaal inspireerde de zaal ten aanzien van de mogelijkheden en maakte de deelnemers ook bewust van wat open data kunnen betekenen voor de maatschappij, voor de school, voor de ouder én voor de leerling. 

  • Vensters PO roept scholen op om de website Scholenopdekaart.nl meer bekendheid te geven onder ouders. Op deze website kunnen ouders scholen met elkaar vergelijken. De oproep maakt onderdeel uit van een grote promotiecampagne die deze maand van start gaat.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep in Zuid-Beveland. Actief voor de netwerken Krimp en Goed bestuur en de werkgroep Visitatiestelsel. Daarnaast praat hij mee over de academische omgeving. 

Pagina's