• Voor de indicatoren Resultaten eindtoetsen Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs op www.scholenopdekaart.nl worden data van DUO gebruikt. De PO-Raad wil er graag samen met u voor zorgen dat deze indicatoren voor het gegevensjaar 2013-2014 in uw SchoolVenster getoond gaan worden op basis van de juiste gegevens. Daarom biedt Vensters PO schoolbesturen tot 1 juli de kans om de gegevens, zoals zij die voor 1 mei 2014 via hun LAS hebben uitgewisseld met BRON, te controleren. Dit kan aan de hand van decontrolerapportage gegevens eindtoets en schooladvies in het nieuwe ManagementVenster.

  • Vensters PO introduceert voor schoolbesturen het ManagementVenster. De rapportages in dit venster bevatten sturingsinformatie voor scholen en besturen en zijn voor intern gebruik. De informatie is daarom afgeschermd met een wachtwoord. Graag informeert de PO-Raad de schoolbesturen over de eerste rapportages, over hoe zij rechten krijgen om het venster te gebruiken én over de extra optie om gegevens eindtoets en schooladvies te controleren.

  • Vensters PO zoekt leden voor de werkgroep VSO. Werkt u in het vso-onderwijs en wilt u graag meedenken en invloed hebben op de ontwikkeling van Vensters voor vso? Dan nodigen we u van harte uit om u aan te melden.

  • Het gaat goed met Vensters PO. Ruim een derde van de scholen is al actief aan de slag geweest met de informatie die zichtbaar is in het eigen SchoolVenster. Vanaf vandaag zien bezoekers van de website www.scholenopdekaart.nl voor hun school of scholen twee nieuwe indicatoren in het SchoolVenster staan: Financiën en Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs.

  • In Vensters PO worden gegevens getoond over de adviezen voor het voortgezet onderwijs (advies-vo) en de eindresultaten van een school. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie die scholen aanleveren aan BRON, het Basisregister Onderwijs dat door DUO wordt beheerd. Voor schooljaar 2013/2014 kunnen scholen deze gegevens tot 1 mei aanstaande aanleveren bij DUO.

  • Het aantal onderwerpen dat scholen kunnen tonen op de website scholenopdekaart.nl is deze week uitgebreid.

  • In Vensters PO zijn in ‘mijn vensters’ op scholenopdekaart.nl de meest recente leerlinggegevens verwerkt. Op 31 maart worden deze automatisch gepubliceerd. Scholen kunnen deze gegevens nu al nalopen, toelichten en zelf publiceren. Ook is een nieuw BRIN-bestand verwerkt.

  • Op 12    en 19 februari organiseert Vensters PO regiobijeenkomsten, die in het teken zullen staan van de nieuwe indicatoren in ontwikkeling. Schoolleiders zijn hiervoor van harte uitgenodigd. ...

  • Op 12 en 19 februari organiseert Vensters PO regiobijeenkomsten, die in het teken zullen staan van de nieuwe indicatoren in ontwikkeling. Schoolleiders zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

  • Verschillende scholen lieten ons weten dat zij van Digiloket het verzoek hebben gekregen om de gegevens op de website scholenkeuze.nl te controleren. Om eventuele misverstanden te voorkomen, wijzen wij erop dat het hier niet gaat om de website www.scholenopdekaart.nl van de PO-Raad.

Pagina's