• De Programmacommissie Vensters PO komt op de volgende data bij elkaar: Vrijdag 13 december 2013 van 9.30 tot 13.00 uur Dinsdag 4 februari 2014 van 12.30 tot 16.00 uur Dinsdag 18 maart 2014 van 12...

  • Scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen de kans hun scholen nog beter op de kaart zetten te en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Vensters PO. Zij kunnen zich nu aanmelden als pilotschool die nieuwe indicatoren gaat testen waarmee Vensters de komende jaren wordt uitgebreid.

  • Het ministerie van Onderwijs gaat ook de ruwe eindtoetsgegevens van het leerjaar 2012/2013 aan RTL Nieuws verstrekken. Ze willigt daarmee een verzoek in van het medium dat eerder om de gegevens van 2009/2010 en 2010/2011 had gevraagd. De rechter oordeelde in september dat het ministerie die gegevens moest publiceren

  • www.scholenopdekaart.nl is maandag 11 november door staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gelanceerd. Met deze website geeft de sector primair onderwijs invulling aan de wens transparant te willen zijn, op een overzichtelijke en bruikbare manier.

  • Over een maand vindt de eerste oplevering van Vensters PO plaats. Op 11 november gaat de website scholenopdekaart.nl officieel live. Scholen en besturen hebben voorafgaand daaraan de gelegenheid om...

  • De PO-Raad is weer een stap dichterbij de lancering van Vensters PO. Vanaf nu krijgen alle scholen en hun besturen de mogelijkheid hun gegevens in het systeem in te zien. Het gaat dan om informatie over bijvoorbeeld schooladviezen, of een school volgens de Inspectie goed is of zwak en informatie over waar de leerlingen op een school vandaan komen.

  • De PO-Raad heeft schoolbesturen geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De procederende schoolbesturen maken ieder hun eigen afweging. Zij moeten uiterlijk woensdag 11 september beslissen of ze wel of niet in hoger beroep gaan.

  • De lancering van Vensters PO komt steeds dichterbij. Een groep scholen in het primair onderwijs test momenteel het systeem dat in november officieel van start gaat. Met Vensters PO krijgen schoolbesturen, gemeenten en ouders een goed en betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Scholen en hun besturen krijgen binnenkort de gelegenheid om hun gegevens in Vensters PO alvast in te zien en te controleren.

  • Voor de eerste leerlingen in het primair onderwijs is de zomervakantie weer verleden tijd. Zij krijgen vanaf vandaag weer les. Scholen en hun besturen staat een druk en spannend schooljaar te wachten. De komende maanden zullen onder meer in het teken staan van de voorbereidingen op passend onderwijs dat vanaf 1 augustus 2014 wordt ingevoerd.

  • PO-Raad, Stichting Schoolinfo, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Kennisnet en Inspectie werken vanaf nu officieel samen in het project Vensters PO. Zij maakten daarover op 5 juli bestuurlijke afspraken.

Pagina's