• Kennis maken met het project Vensters PO? Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW organiseert een conferentie rondom het thema: 'Informatiehuishouding'. Op deze conferentie...

  • 13:00-16:00 uurLocatie: PO-Raad  Schoolleiders en schoolbestuurders worden nauw betrokken bij de inhoud en de uitvoering van Vensters PO. In het voorjaar 2013 start een aantal schoolbesturen met...

  • 14:00-17:00 Schoolleiders en schoolbestuurders worden nauw betrokken bij de inhoud en de uitvoering van Vensters PO. In het voorjaar 2013 start een aantal schoolbesturen met een eerste pilot. In...

  • De PO-Raad lanceert op woensdag 31 oktober 2012 het project Vensters PO. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen daarmee in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid...

  • Het project Vensters PO besteedt specifieke aandacht aan (V)SO-scholen. Binnenkort gaat het (V)SO-traject van het project van start met een onderzoek en regionale bijeenkomsten. Vensters PO is een...

  • Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Vensters PO werkt nauw samen met scholen en besturen. In alle fasen van het project worden ze betrokken, zodat Vensters PO direct aansluit bij de wensen van het veld. In de komende periode kunt u...

  • De afgelopen periode zijn twee regionale bijeenkomsten gehouden, in Utrecht en Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten werd Vensters PO uitgebreid gepresenteerd. De aanwezige schoolleiders en...

Pagina's